dinsdag 14 mei 2019

De gemeenten Opsterland en Heerenveen bepleiten vandaag bij de Raad van State hun beroep tegen het besluit van de Minister van Economische Zaken (EZ) om in te stemmen met het plan van gaswinningsbedrijf Vermilion. (Drachtstercourant, 13 mei)

Lees meer: drachtstercourant.nl