dinsdag 14 mei 2019

Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en ChristenUnie vormen het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ze hebben het coalitieakkoord ‘Samen duurzaam verder’ gesloten. (De Brug, 14 mei)

Lees meer: brugnieuws.nl