woensdag 15 mei 2019

Waterschap Aa en Maas brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. (Heusdense courant, 15 mei)

Lees meer: heusdensecourant.nl