woensdag 15 mei 2019

Voor de wettelijke Basisregistratie Ondergrond is het nodig om een algemene nauwkeurigheidseis te gaan hanteren, vindt Wageningen UR. Dit biedt aan de diverse gebruikers houvast om kosten en baten beter af te wegen voor nader bodemonderzoek. (Nieuwe oogst, 14 mei)

Lees meer: nieuweoogst.nl