donderdag 16 mei 2019

Het watersysteem gaat bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterschappen, provincies, gemeenten en de landbouwsector hebben in het Ontwerp Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 tenminste 1 megaton aan CO2-uitstoot te besparen. Dat doen ze door maatregelen door te voeren in veenweidegebieden. (Unie van Waterschappen, 15 mei)

Lees meer: uvw.nl