dinsdag 21 mei 2019

Bij grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de nieuwbouw van het HWC zijn asbestplaten aangetroffen. Er wordt vermoed dat het om oude beschoeiing van een sloot gaat. Al voor de werkzaamheden was bekend dat er voor het HWC vervuilde grond lag. Bij een verkennend bodemonderzoek werd echter geconstateerd dat er geen asbest aanwezig was op de locatie. (RTVA, 20 mei)

Lees meer: rtva.nl