woensdag 22 mei 2019

De eigenaar van een met drugsafval vervuild perceel aan de Breijbaan in Weert, moet de grond op last van de gemeente saneren. (De Limbureger, 21 mei)

Lees meer: limburger.nl