donderdag 23 mei 2019

De EU neemt nieuwe regels aan voor het in de handel brengen van bemestingsproducten in de EU. De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen waarmee de normen voor meststoffen uit fosfaten en organische en secundaire grondstoffen in de EU worden geharmoniseerd, wat nieuwe mogelijkheden opent voor het op grote schaal produceren en verhandelen ervan. (Europa Nu, 21 mei)

Lees meer: europa-nu.nl