maandag 27 mei 2019

Telers die hun gewassen beregenen onttrekken water uit de omgeving. Met een toenemende behoefte aan beregening door klimaatverandering en intensievere teelten maken waterschappen en boerenorganisaties zich hier zorgen over. Meer water vasthouden in periodes met neerslagoverschotten en efficiënt water geven dragen bij aan een stabieler watersysteem. (Akkerwijzer, 26 mei)

Lees meer: akkerwijzer.nl