woensdag 05 juni 2019

Staatsbosbeheer heeft in het verleden bij de aanleg van fietspaden in Drenthe materiaal gebruikt om het fietspad te verstevigen, zoals schelpen en bouwmaterialen. Twee gebruikte bouwmaterialen bevatten het metaal vanadium. Dit veroorzaakt geen gezondheidsrisico's voor mensen die de fietspaden gebruiken of in de nabijheid ervan recreëren. (Groene Ruimte, 4  juni)

Lees meer: groeneruimte.nl