woensdag 05 juni 2019

Het kabinet gaat onderzoeken wat nodig is om de gaswinning in Groningen al komend jaar te verlagen tot maximaal 12 miljard kubieke meter, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. (RTV Noord, 4 juni)

Lees meer: rtvnoord.nl