donderdag 06 juni 2019

Akkerbouwers zijn in staat om via teeltmaatregelen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, door CO2 in de bodem op te slaan. Maar dan is er wel een nieuw beloningsmodel nodig. (Groene Ruimte, 5 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl