donderdag 06 juni 2019

Vanwege lage grondwaterstanden in de hogere delen van Twente, worden bodems en wallen van Twentse beken minder of anders gemaaid. Het grondwater is na de droge zomer in 2018 onvoldoende aangevuld. Waterpeilen in de beken dreigen daardoor snel te zakken. (Tubantia, 5 juni)

Lees meer: tubantia.nl