vrijdag 07 juni 2019

Het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen gaat de komende jaren aan de slag met vier projecten voor een schonere rivier. Dat moet uiteindelijk leiden tot een samenhangend actieprogramma voor het Maasstroomgebied om de belasting met organische microverontreinigingen terug te dringen. (H2O Waternetwerk, 6 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl