dinsdag 11 juni 2019

Glas, puin en plastic afval. Inwoners van Garmerwolde maken zich zorgen over de vervuilde grond die is opgebracht langs het Eemskanaal voor de aanleg van een ‘dijkpark’. (Dagblad van het Noorden, 7 juni)

Lees meer: dvhn.nl