donderdag 13 juni 2019

Waterschappen zijn organisatorisch over het algemeen goed in staat om adequaat bij wateroverlast na neerslag op te treden. Er zijn wel verbeterpunten zoals de beperkte bezetting tijdens calamiteiten en de soms ontoereikende informatievoorziening. (H2O Waternetwerk, 11 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl