dinsdag 18 juni 2019

De 21 waterschappen in Nederland trekken voor de komende vier jaar gezamenlijk 100 miljoen euro per jaar extra uit om onder meer de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het geld is vooral bedoeld voor maatregelen die de gevolgen voor het waterbeheer moeten tegengaan, zoals bijvoorbeeld bodemdaling, extremer weer en verstedelijking. We bespreken de grote uitdagingen van dit moment met voorzitter Rogier van der Sande. (Stadszaken, 17 juni)

Lees meer: stadszaken.nl