woensdag 19 juni 2019

Studenten van de TU Delft onderzoeken in een proeftuin op welke manieren wateroverlast na hevige regenbuien tegengegaan kan worden. Eén van de mogelijke oplossingen is Drainmix, een ondergrond gemaakt uit as dat overblijft na de verbranding van restafval. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl