vrijdag 28 juni 2019

Natte winters en droge zomers zorgen voor grotere schommelingen van de grondwaterstand. Door stijging van de zeespiegel stroomt er in de toekomst steeds meer zout grondwater vanuit de Waddenzee het vaste land van Fryslân binnen. (Jouster Courant, 27 juni)

Lees meer: joustercourant.nl