donderdag 11 juli 2019

Het gebied dat Waterschap Zuiderzeeland beheert, bestaat uit diepgelegen polders. Het water komt onze polder binnen door regenwater, water dat vanuit de grond omhoog komt (kwelwater) en door het inlaten van water. Door de natuurlijke stroom van water, is het vrijwel altijd nodig om met gemalen het water uit Flevoland te malen. Dit maakt Flevoland uniek. (Helpdesk water, 8 juli)

Lees meer: helpdeskwater.nl