dinsdag 16 juli 2019

In de provincie Friesland zijn vorig jaar vijftien wateren onderzocht. Daarbij werd een toename in het aantal vissoorten vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd als deel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). (BD, 15 juli)

Lees meer: bd.nl