woensdag 17 juli 2019

Na een flinke tegenvaller bij de reconstructiewerkzaamheden in de Slotenbuurt, lijkt oplevering begin 2020 toch haalbaar. (Woerdense Courant, 16 juli)

Lees meer: woerdensecourant.nl