vrijdag 02 augustus 2019

Waterschap Hunze en Aa's heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat meldt het dagelijks bestuur deze week in een brief aan boeren. (Nieuwe oogst, 1 augustus)

Lees meer: nieuweoogst.nl