dinsdag 06 augustus 2019

Deltares en waterschap Rijn en IJssel hebben op een veehouderij in de Achterhoek detailmetingen gedaan die inzicht geven in de bronnen, routes en effectieve maatregelen voor zowel stikstof als fosfaat. (H2O Waternetwerk, 5 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl