vrijdag 09 augustus 2019

Groningen – De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020 van minister Wiebes. De organisaties zijn van mening dat het besluit aangepast moet worden voordat het definitief wordt. (Eemskrant, 8 augustus)

 

Lees meer: eemskrant.nl