vrijdag 09 augustus 2019

Akkerbouwers kunnen verschillende maatregelen nemen om de vochtvoorziening van hun percelen te verbeteren, waardoor de droogtestress zoveel mogelijk wordt beperkt, aldus Romke Postma van het Nutriënten Managementinstituut NMI en Wim van Dijk van de leerstoelgroep Agrosysteemkunde van Wageningen University & Research. Met name het voorkomen van verdichting van de bodem is belangrijk om gewassen minder kwetsbaar te maken voor droogte. (AgriHolland, 8 augustus)


Lees meer: agriholland.nl