dinsdag 13 augustus 2019

Ontbossing en intensief landgebruik zijn belangrijke oorzaken van klimaatverandering, blijkt uit een donderdag 8 augustus gepubliceerd rapport van IPCC, het expertpanel met betrekking tot de klimaatverandering van de Verenigde Naties. Ze pleiten voor een plantaardig dieet en het aanpakken van voedselverspilling. En met slim bodembeheer kunnen landbouwgronden juist veel broeikasgassen opnemen. Dat laatste wordt onderschreven door Gerlinde De Deyn, hoogleraar bodemecologie van Wageningen University & Research. Zij doet veel onderzoek naar de wisselwerking tussen de plantengroei, het bodemleven en de broeikasgasuitstoot. (Groene Ruimte, 12 augustus)
Lees meer: groeneruimte.nl