vrijdag 16 augustus 2019

Gaswinning dwarsbomen via een bestemmingsplan is wel degelijk geoorloofd, omdat het zoeken naar en winnen van gas ruimtelijke gevolgen heeft voor de gemeente. Zo verdedigde Smallingerland zich gisteren bij de Raad van State. (Friesch Dagblad, 16 augustus)
Lees meer: frieschdagblad.nl