donderdag 22 augustus 2019

Via STOWA is de Rekentool Waterbalans beschikbaar gesteld. Waterschappen kunnen deze gebruiken om inzicht te krijgen in in de ecologische waterkwaliteit en om maatregelen te definiëren ter verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 21 augustus)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl