donderdag 22 augustus 2019

CASTRICUM Al in 2112 schreef deze krant erover: de chemische wasserij die vroeger op het Duin en Bosch-terrein was gevestigd, heeft de bodem vervuild met vluchtige, gechloreerde koolwaterstoffen. (Nieuwsblad Castricum, 21 augustus)
Lees meer: nieuwsbladcastricum.nl