vrijdag 23 augustus 2019

Waterschap Vechtstromen breidt het grondwateronttrekkingsverbod uit in de zones rond natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Andere waterschappen in Noord-Nederland zien de droogtesituatie langzaam verbeteren, al blijft het neerslagtekort aanzienlijk. In Flevoland is het waterpeil al weer een week normaal. (Nieuwe Oogst, 22 augustus)
Lees meer: nieuweoogst.nl