woensdag 28 augustus 2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft zoutproducent Nouryon het mes op de keel gezet. Nouryon heeft te weinig grip op veiligheids- en milieurisico’s door een ‘gebrekkige veiligheidscultuur’. Daarom blijft het bedrijf voorlopig onder verscherpt toezicht van SodM staan. (Tubantia, 28 augustus)

Lees meer: tubantia.nl