vrijdag 30 augustus 2019

Als waterrijk land heeft Nederland veel mogelijkheden om warmte te onttrekken aan oppervlaktewater, zoals kanalen en plassen. Deze soort aquathermie zou in de toekomst in 40 procent van de warmtevraag kunnen voorzien. Wat zijn de kansen, uitdagingen en toekomstscenario's? (Duurzaam gebouwd, 29 augustus)

Lees meer: duurzaamgebouwd.nl