woensdag 04 september 2019

Waterschap Hunze en Aa’s gaat volgend jaar consequent handhaven op de regels die gelden voor het beregenen met grondwater in het Drentsche Aa-gebied. In het verleden is er niet consequent gehandhaafd op de formele regels rond beregenen vanuit grondwater, aldus het waterschap. (Veldpost, 3 september)

Lees meer: veldpost.nl