donderdag 05 september 2019

Het koolstofgehalte in de organische stof van Nederlandse bodems laat met 40 tot 65 procent een enorme spreiding zien. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim honderdduizend grondmonsters door Eurofins Agro. (Nieuwe Oogst, 4 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl