donderdag 05 september 2019

Grondboringen en leidingen van bodemenergiesystemen bedreigen in Oost-Brabant het diepgelegen grondwaterreservoir. Gefragmenteerde regels en verantwoordelijkheden staan een duidelijk overheidsbeleid in de weg. ‘We staan vrij machteloos.’ (Binnenlands bestuur, 30 augustus)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl