donderdag 05 september 2019

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet gaat het rioolwaterzuiveringsslib van elf zuiveringsinstallaties mogelijk storten in baggerdepots van Rijkswaterstaat. De betrokken partijen brengen momenteel de milieuaspecten plus de juridische en technische (on) mogelijkheden van een storting in kaart. (Waterforum, 3 september)

Lees meer: waterforum.net