vrijdag 13 september 2019

De nieuwe regels voor de chemische PFAS-stoffen betekenen niet dat baggeraars aan nog meer eisen moeten voldoen. Integendeel, de regels zijn juist een verduidelijking van de mogelijkheden om grond en baggerspecie met PFAS te verzetten. Hard nodig ook want PFAS is volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven een ‘zeer zorgwekkende stof’. (De Stentor, 12 september)

Lees meer: destentor.nl