maandag 16 september 2019

Ondanks enige neerslag in de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De grondwaterstanden op de hoge gronden zijn erg laag, zelfs nog lager dan vorig jaar. (Weekblad De Brug, 16 september)

Lees meer: brugnieuws.nl