donderdag 03 oktober 2019

Zuiverder water, minder restafval en slib en ook nog eens minder kosten. De zuivering van afvalwater door de waterschappen wordt steeds efficiënter. (Binnenlands Bestuur, 30 september)

Lees meer: binnnlandsbestuur.nl