vrijdag 04 oktober 2019

Minister Schouten van LNV wil kringlooplandbouw bevorderen. Een hele opgave, vooral als je bedenkt dat boeren nooit les hebben gehad over de biologie van de bodem. Provincie Overijssel subsidieert daarom bodemles voor boeren. (RYTV Oost, 4 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl