vrijdag 04 oktober 2019

De ecosystemen van verschillende rivieren en beken raken bedreigd, omdat er te veel grondwater wordt opgepompt. Bijna 20 procent van de gebieden waar grondwaterwinning plaatsvindt heeft hier al mee te maken. De verwachting is dat dit in 2050 zal gelden voor meer dan de helft van deze gebieden. (BNR, 3 oktober)

Lees meer: bnr.nl