dinsdag 08 oktober 2019

In 2050 is er in meer dan de helft van de stroomgebieden waar grondwater wordt gewonnen een te lage afvoer van rivieren en beken om het ecosystem gezond te houden. Nu geldt dat al voor zo’n 20 procent, concluderen Utrechtse onderzoekers. (H2O Waternetwerk, 7 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl