woensdag 09 oktober 2019

Tientallen landbouw- en natuurorganisaties, bedrijven en andere regionale belanghebbenden hebben grote zorgen over de plannen van het Rijk om het Volkerak-Zoommeer (VZM) weer zout te maken, inclusief getijdewerking. Zij vrezen teloorgang van natuurwaarden en schade voor de landbouw en verzoeken het Rijk er van af te zien.. (Nieuwe Oogst, 9 oktober)

Lees meer: nieuweoogst.nl