donderdag 24 oktober 2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in juni de minister van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd over het nieuwe winningsplan van Nedmag in Veendam. Het winningsplan beschrijft de afwikkeling van het incident, het aanleggen van 4 nieuwe cavernes en het produceren uit 2 bestaande cavernes. (Groene Ruimte, 23 oktober)

Lees meer: groeneruimte.nl