vrijdag 01 november 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt tot en met 5 december het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan Oldelamer ter inzage. Het gasveld strekt zich in De Fryske Marren uit tot onder het Tsjûkemar. Op dinsdag 5 november organiseert het ministerie een informatiemarkt in Echtenerbrug. (Jouster Courant, 31 oktober)

Lees meer: joustercourant.nl