woensdag 06 november 2019

Waterschap Noorderzijlvest kampt al een week met weglekkend afvalwater uit zijn persriool van de stad Groningen naar de afvalwaterzuivering in Garmerwolde. Noorderzijlvest weet nog niet hoe het lek het best kan worden gerepareerd. Het waterschap neemt de tijd omdat de lekkage meevalt. Om dat te bewijzen is een foto verspreid van de bouwkuip die vorige week voor inspectie en reparatie is gemaakt. Het rioolstelsel is volop in gebruik. (Dagblad van het Noorden, 5 november)
Lees meer:dvhn.nl