dinsdag 26 november 2019

Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020. Zij wil extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave. Dit zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020. (RTV Zwolle, 26 november)

Lees meer: rtvzwolle.nl