donderdag 12 maart 2020

De voorraad plantbeschikbare nutriënten in de bodem is zeer laag, een gevolg van de natte, relatief warme winter. Akkerbouwers moeten meten wat de nutriëntenstand is, zodat ze hun bemesting daar op kunnen aanpassen. (Akkerwijzer, 12 maart)
Lees meer: akkerwijzer.nl