donderdag 12 maart 2020

Langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling, ligt de voormalige stortplaats van Enkhuizen, ook bekend als ‘De Bult’. In het verleden heeft de provincie de locatie voorzien van een afdeklaag met grond. Uit recent onderzoek is gebleken dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden. Gemeente Enkhuizen deelt mede dat uit bodemonderzoek is gebleken dat er sprake is van een bodemverontreiniging. (Ons West-Friesland, 10 maart)
Lees meer: onswestfriesland.nl